Loading...
Kakel&Plattsättning2018-05-01T06:07:05+02:00

Kakel/Plattsättning

Vid tapetsering är underarbetet direkt avgörande för ett fackmannamässigt resultat. Förutom att slipa och spackla till den yta som skall bearbetas måste man förhålla sig till en rad med övriga faktorer. I vilken ände ska man starta? Är tapeten mönstrad? Är väggen rak eller sned? Kommer det utförda arbetet godkännas vid en avflyttningsbesiktning? Att själv utföra ett arbete inom sin bostad är ofta en bättre idé än att i realitet faktiskt utföra själva arbetet.

Många gånger får man dras med dåligt utförda renoveringar, reparationer eller ombyggnader med ambitionen att spara pengar. Kontentan blir allt som oftast istället att det blir mer kostsamt i längden. Uttrycket fackmannamässigt kan enkelt förklaras, dock inte lika enkelt utföras. Det handlar i korta ordalag om att ett arbete skall utföras som en fackman skulle ha gjort det. Något som inte alltid är särskilt lätt att genomföra för en lekman.